top of page

Coachande ledarskap

Våga växa och bli den ledare du vill vara

Målsättningar med coachande ledarskap

Ökad medvetenhet

Bättre kommunikation

Ökad ansvarkänsla

Utveckling

Långsiktig framgång

Världen förändras och vi med den. Vi behöver satsa på ett ledarskap med ambitioner som skapar hopp och en tro på framtiden.

 

Vill du växa som ledare?
Vill du utveckla ett humant ledarskap och ge dina medarbetare mera ansvar?
Vill du skapa ett bättre arbetsklimat och större motivation i din organisation?

 

Jag erbjuder dig stöd som ledare. En hjälp att bygga upp ett förtroende i din arbetsgrupp. Jag ger  dig verktyg till en coachande ledarstil som ger plats åt dig och dina medarbetare att växa.

 

Målet med coaching är att utveckla medvetenhet, ansvarskänsla och självförtroende hos dig och bland dina medarbetare. Ett coachande ledarskap skapar större tolerans och respekt för varandra och för fattade beslut. Det ger även ett ökat engagemang och stolthet över sitt arbete och sin arbetsplats.

 

Du uppnår en bättre kommunikation och en bättre förmåga att anpassa sig till olika situationer och förändringar. Bättre förståelse och självkontroll leder till mer långsiktig framgång.

Varför vända sig till mig?

 

Jag har utövat ett coachande ledarskap inom olika organisationer i Sverie och Finland i över 20 år. En av mina främsta styrkor är en autentisk och human ledarstil, ett coachande ledarskap.

 

Tillsammans skapar vi en arbetsplats där dina medarbetare mår bra, känner sig sedda och där var och en kan utnyttja sina talanger och förmågor på bästa sätt. En arbetsplats där man trivs och skapar resultat.

 

Hur går det till?

Jag inleder en process tillsammans med dig.

Jag arbetar även med din grupp vid behov i storgrupp eller i mindre grupper samt med individuell coaching för dina medarbetare.

 

Olika temaområden att utgå ifrån:

  • Grupputveckling

  • Stresshantering

  • Gemensamma mål

  • Förtroende och ansvar

 

Tillsammans skapar vi den helhet som passar dig och din grupp.

bottom of page