top of page

PEAT metoderna

Frigör emotionella blockeringar
 

PEAT kan hjälpa dig vid:

Känslomässiga blockeringar

Begränsande föreställningar

Ängslan och stress

Kroniska symptom

Dålig självkänsla

Trauman

Fobier

Auto sabotage

Relationsproblem

Från dualitet till enhet

 

Längtar du efter att frigöra dig från begränsande föreställningar, känslomässiga blockeringar och återfinna ditt autentiska jag?

PEAT (primordial activation of transcendental energy) är skapat av Zivored Slavinski och förenar personlig utveckling, psykologi och andlighet.

Dessa metoder är nyskapande, effektiva, snabba och ger bestående resultat. De grundar sig på principen att sammanföra polariteter inom oss, motsatta krafter såsom rädsla och mod, glädje och sorg, ljus och mörker.

Att gå från dualitet till enhet.

IMG_5927.JPG

Med hjälp av olika övningar och arbetar du med dina inre bilder, känslor, fysiska reaktioner och tankar. Snabbt kommer du till roten av problemet och en fusion av inre grundläggande krafter och du kan återfinna ditt förenade center, en inre frid.

Efter att ha förenat motsatta krafter inom dig kan du möta livets olika situatuiner med bibehållen balans och större stabilitet. Du blir en medveten skapare av ditt eget liv.

Jag hjälper dig att finna frihet, glädje och lugn.

Återupptäck ditt autentiska jag med hjälp av dessa metoder.

Hur går det till?

 

En session PEAT kan ske reellt eller virtuellt. Vi utgår alltid ifrån en konkret situation och kommer snabbt till kärnan av problemet. Med hjälp av ditt undermedvetna frigör du blockeringar och hittar nya lösningar. Låt dig imponeras av effekterna och de bestående förändringarna. 

Din problamatik kan lösa sig under några få sessioner men det kan också behövas längre tid om det är många olika förställningar och negativa känslor som är roten till problematiken.  

bottom of page